Op de website kun je een contactformulier invullen. Ook kun je mij telefonisch bereiken voor meer informatie. Na het eerste overleg volgt een (vrijblijvend) intakegesprek. Dit gesprek is met alleen de ouder(s)/ verzorger(s). Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik een intakeformulier op. Zo krijg ik alvast een beeld van het kind. De antwoorden hiervan bespreken we in mijn praktijk.

Een traject duurt gemiddeld 6 – 10 sessies. In het eerste gesprek met het kind bekijken we samen wat hij of zij graag wil leren. Mocht dit afwijken van de hulpvraag van de ouder dan laat ik dat weten. Elke sessie duurt 60 min. waarvan 45 min. met het kind alleen en 15 min. met de ouder(s)/ verzorger(s) erbij.

Elk kind is anders, dus ik zal mijn werkwijze tijdens de sessies afstemmen op de behoefte van uw kind. Dit doe ik door gebruik te maken van verschillende werkvormen tijdens de sessies, waaronder:

Mocht u tussentijds een afspraak willen maken voor een gesprek over de voortgang van de coaching, dan is dit altijd mogelijk.

Na afloop van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouder(s) / verzorger(s).

Alle informatie tussen coach en cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over de kindercoach trainingen